جذب کارفرما کرمانشاه کرمانشاه کارورزی

جذب: کارفرما کرمانشاه کرمانشاه کارورزی رفاه اجتماعی افزایش مهارت

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با اصلاحیه مجلس اجرایی می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۹۷ از سوی دولت هیچ اشکال قانونی ندارد، گفت: مجلس به دنبال اصل

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با اصلاحیه مجلس اجرایی می‌شود

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با اصلاحیه مجلس اجرایی می شود

عبارات مهم : قانون

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۹۷ از سوی دولت هیچ اشکال قانونی ندارد، گفت: مجلس به دنبال اصلاحیه ای جهت ایجاد تغییرات در میزان زیاد کردن حقوق کارکنان دولت هست. دولت در صورت تصویب این اصلاحیه باید مجددا احکام را عوض کردن دهد.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به انتشار شرح مصوبه حقوق کارکنان دولت از سوی شرکت برنامه و بودجه گفت: مجلس در لایحه بودجه ۹۷ حداکثر سقف زیاد کردن حقوق را ۲۰ درصد تعیین کرد. با این استدلال که کسانی که کمترین حقوق را دریافت می کنند دارای بیشترین زیاد کردن حقوق بوده و به ترتیب سایر افراد از قیمت کمتری از زیاد کردن حقوق برخوردار شوند.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه اگر در ارگانی کمترین حقوق دو میلیون تومان باشد، بیشترین میزان زیاد کردن یعنی ۲۰ درصد باید مشمول این فرد شود. بعد از آن اگر کسی حقوق پنج میلیونی بگیرد به عنوان نمونه قیمت عوض کردن زیاد کردن حقوقش ۱۵ درصد و به همین ترتیب قیمت زیاد کردن حقوق کمتر می شود تا اینکه به مقامات برسد. قیمت زیاد کردن حقوق مقامات صفر است.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با اصلاحیه مجلس اجرایی می‌شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: ما در قانون مجلس آورده ایم که زیاد کردن حقوق تا ۲۰ درصد باید باشد برداشت و تفسیر دولت از این قانون آن است که می تواند حقوق را به میزان ۱۲ و یا ۱۶ درصد زیاد کردن دهد. نظر دولت از لحاظ محتوایی و شکلی درست است و قانون این اختیار را به دولت داده که تا ۲۰ درصد حقوق را زیاد کردن دهد ولی نشانه ما براساس محتوای مذاکرات در مجلس و کمیسیون تلفیق زیاد کردن حداکثر ۲۰ درصدی بود.

وی افزود: براساس مصوبه فعلی مجلس دولت کار خلاف قانونی انجام نداده شاید ما باید دقیقتر این عنوان را تصویب می کردیم. تفسیر دولت از مصوبه مجلس اینگونه بوده که از لحاظ قانونی مشکلی ندارد. به همین علت ما به دنبال اصلاح این عنوان هستیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تعیین حداقل و حداکثر حقوق کارمندان در سال ۹۷ از سوی دولت هیچ اشکال قانونی ندارد، گفت: مجلس به دنبال اصل

پورابراهیمی در آخر گفت: قطعا اگر این بند از بودجه در مجلس اصلاح شود دولت باید موارد ابلاغی جهت زیاد کردن حقوق کارمندان و احکام صادره را عوض کردن داده و براساس مصوبه مجلس عمل کند.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | مصوبه مجلس | لایحه بودجه | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog