جذب کارفرما کرمانشاه کرمانشاه کارورزی

جذب: کارفرما کرمانشاه کرمانشاه کارورزی رفاه اجتماعی افزایش مهارت

گت بلاگز اخبار گوناگون خارج کردن اشیاء آهنی از معده بیمار هندی

پزشکان در یکی از ایالت‌های مرکزی هند در یک عمل جراحی نادر تعدادی شی آهنی از داخل معده یک بیمار خارج کردند.

خارج کردن اشیاء آهنی از معده بیمار هندی

خارج کردن اشیاء آهنی از معده بیمار هندی

عبارات مهم : پزشکان

پزشکان در یکی از ایالت های مرکزی هند در یک عمل جراحی نادر تعدادی شی آهنی از داخل معده یک بیمار خارج کردند.

به گزارش ایسنا، منابع بیمارستانی در ایالت «مادیا پرادش» اعلام کردند: در این عمل جراحی نادر اشیاء آهنی از جمله سکه و سوزن به وزن حدود پنج کیلوگرم از معده یک مرد بیرون آورده شد.

این عمل جراحی به وسیله یک گروه پزشکی و بعد از آن انجام گرفت که بیمار به علت درد معده به بیمارستان مراجعه کرده بود.

پزشکان با انجام تصویربرداری و تعدادی آزمایش دیگر توانستند به علت درد معده این بیمار ۳۲ ساله پی ببرند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، پزشکان هندی با بیان اینکه این بیمار در بیمارستان تحت درمان قرار دارد، اظهار داشتند: به نظر می آید او به صورت مخفیانه و به علت وجود پرسشها روحی-روانی اقدام به بلعیدن این اشیاء آهنی کرده است.

واژه های کلیدی: پزشکان | بیمارستان | عمل جراحی | بیمارستان | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog