جذب کارفرما کرمانشاه کرمانشاه کارورزی

جذب: کارفرما کرمانشاه کرمانشاه کارورزی رفاه اجتماعی افزایش مهارت

ثبت نام بیش از 12 هزار نفر در کرمانشاه جهت طرح “کارورزی”

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آخرین آمار، بیش از 12 هزار نفر در کرمانشاه جهت طرح “کارورزی” عضویت کرده‌ا..

ادامه مطلب